REMODELACIÓ CORPORAL AVANÇADA

DesktopBLACK_Demanar_cita

QUANT COSTA

Sotmetre’s a un procediment d’última generació per esculpir el cos té un preu que varia en funció de la complexitat del cas, del nombre de zones que cal tractar i de la quantitat de greix a extreure.

La intervenció té un preu mitjà proper als 3.500 € i oscil·la entre un mínim de 2.500 € i un màxim de 4.500 €.

El preu cobreix totes les despeses del tractament. Inclou el preoperatori complet, el servei d’anestesista, els honoraris mèdics, l’ús de quiròfan, l’hospitalització, el material, la medicació i totes les visites post-tractament.

Espera un momento más y descubre cómo podemos ayudarte a transformar tu figura